Integritetspolicy & GDPR

My Soul följer grundprinciperna enligt GDPR för att behandla personuppgifter.

På My Soul värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Personuppgifter som du lämnar till My Soul via formulär på hemsidan sparas i information- och marknadsföringssyfte, exempelvis för att skicka ut nyhetsbrev med relevant information och erbjudanden.

Behandling av personuppgifter

My Soul samlar enbart in de uppgifter om fysiska personer som vi behöver. Personuppgifterna sparas fram till 12 månader efter inskickat formulär, och vi lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part.

Samtycke och ändamål

My Soul har samtycke till att vi behandlar någons personuppgifter och vi använder endast dina personuppgifter för de ändamål som de är avsedda för.

Återkalla samtycke

Du kan när som helst ändra ditt samtycke genom att kontakta mig på marie@mysoul.se.

Integritet och säkerhet

My Soul kommer att behandla dina uppgifter med hög datateknisk säkerhet för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har även uppbyggda rutiner för hur behörig personal behandlar och har tillgång till identifierbara personuppgifter.

Vid händelse av en incident

Vid eventuella intrång i våra IT-system har My Soul tydliga rutiner för hur vi hanterar incidenten.